Urodził się i mieszka w Krakowie. Interesuje się historią, sztuką, zwłaszcza poezją, muzyką, fotografiką, literaturą i malarstwem. Jest autorem wielu artykułów prasowych, opracowań i wywiadów, publikacji książkowych oraz wierszy. Pasjonuje się fotografią, głównie reportażową, przyrodniczą i łowiecką. Prowadzi dokumentację reporterską i fotograficzną wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza związanych z łowiectwem a także leśnictwem. Współpracuje z różnymi czasopismami.

W Polskim Związku Łowieckim pełnił różne funkcje /m.in: sekretarza Wojewódzkiego/ Okręgowego Sądu Łowieckiego, sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Małopolskiego Sejmiku Łowieckiego, był członkiem komisji problemowych: strzelectwa myśliwskiego; etyki, tradycji i kultury łowieckiej. Był delegatem na okręgowe zjazdy delegatów w latach 1995, 2000, 2005, 2010 oraz na krajowe zjazdy delegatów PZŁ 2000, 2005, 2010/. W kadencji 2005-2010 był członkiem Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ. Na szczeblu okręgowym jest członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie (2005-2010, 2010-nadal), od 1996 r. pełni funkcję kronikarza ORŁ. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Promocji Łowiectwa i Kontaktów z Mediami Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie. Na szczeblu krajowym jest członkiem Komisji Promocji Łowiectwa Naczelnej Rady Łowieckiej, jest stałym współpracownikiem Komisji Kultury NRŁ. Został powołany w skład Zespołu d/s opracowania zasad etyki, tradycji i kultury łowieckiej oraz do zespołu ds. organizacji Kongresu Kultury Łowieckiej. W Kole Łowieckim "Diana" w Krakowie od ponad 20 lat pełni funkcje sekretarza i kronikarza.

Od wielu lat jest lektorem PZŁ i prowadzi wykłady dla kandydatów do PZŁ. Posiada uprawnienia instruktora i lektora PZŁ w zakresie strzelectwa myśliwskiego oraz etyki, tradycji i kultury łowieckiej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. W krakowskim Oddziale Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej pełnił funkcję wiceprezesa. Na szczeblu krajowym Klubu pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od 1992 roku współpracuje z redakcją "Łowca Polskiego", której jest korespondentem. Współpracował, był redaktorem i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Kultura Łowiecka” KKiKŁ PZŁ. Współpracował także z "Trybuną Leśnika". Od 2013 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Myśliwiec Krakowski".

Odznaczony został odznaczeniem państwowym: Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej" za całokształt twórczości i działalności na polu kultury. Posiada odznaczenia łowieckie, w tym Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego”, "Medal św. Huberta” przyznany za dorobek na polu kultury łowieckiej.

 

 

 

  

 

 

Copyright by Krzysztof Szpetkowski

Wszystkie prawa zastrzeżone

© 2000-2012

e-mail 

k.szpetkowski@op.pl