Wybrane opracowania:

 • „Etyka skutecznego strzału”. Skrypt dla kandydatów do PZŁ (brosz. Nakł. własnym). Kraków 1995, 1997.

 • „Projekt utworzenia Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej na Zamku Królewskim w  Niepołomicach” (wspólnie z W. Plewińskim przewodniczącym Komisji Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej WRŁ w Krakowie). Kraków 1999.

 • Konspekt wykładu dla młodzieży szkolnej: "Łowiectwo". (brosz. Nakł. własnym). Kraków 2001.

 • „Wzorcowy scenariusz wystawy łowieckiej (wspólnie z W. Cieplakiem) (brosz. Nakł. własnym) Kraków-Warszawa 2003.

 • „Katalog Zabytków Kultury Łowieckiej na Ziemi Krakowskiej”. (brosz.) Kraków 2003.

 • „Kronika w kole łowieckim - poradnik - jak założyć i prowadzić”. (brosz.) Kraków 2004.

 • Scenariusz wystawy pt. „Łowiectwo w historii Ziemi Krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej”. Niepołomice 2003.

 • Scenariusz i tekst prezentacji multimedialnej na CD cz. I „Niepołomice w tradycji łowiectwa”, cz. II Przyroda Puszczy Niepołomickiej - wspólnie z UMiG Niepołomice, Muzeum w Niepołomicach – a także projekt i teksty wizytówki multimedialnej Niepołomice – historia, przyroda, łowiectwo - UMiG Niepołomice.

 • „Kolekcjonerstwo łowieckie działaniem kulturotwórczym”. Referat na I Regionalną Konferencję Komisji Kultury Okręgowych Rad Łowieckich Polski południowej na temat: „Formy i sposoby upowszechniania tradycji, kultury i etyki w kołach łowieckich” w Ustroniu 2003.

 • Referat „Kłusownictwo dawnej i dziś” - na II konferencję regionalną w sprawie kultury łowieckiej (Bielsko Biała 2004).

 • Referat „Kultura łowiecka u progu XXI wieku” (opracowanie wspólnie z Antonim Papieżem przewodniczącym Komisji Kultury ORŁ w Nowym Sączu) – III Regionalna konferencja nt. kultury łowieckiej - Nowy Sącz 2005 r.

Wybrane artykuły:

 • Wywiad 50-lecie członkostwa Andrzeja Łepkowskiego w PZŁ- wywiad z artystą. ŁOWIEC POLSKI nr 5/1996.

 • "Krakowska konferencja prasowa na temat kłusownictwa". ŁOWIEC POLSKI nr 5/1997.

 • "O wznowienie sokolnictwa – zapomniany apel". MYŚLISTWO PTASZE nr 2/1996/97.

 • "Róg górników wielickich". ŁOWIEC POLSKI nr 6/1998.

 • "Unikalne zbiory w krakowskim muzeum". ŁOWIEC POLSKI nr 8/1998.

 • "Wojewódzkie obchody 75-lecia PZŁ w Krakowie". ŁOWIEC POLSKI nr 3/1999.

 • "Etyka Strzału". ŁOWIEC POLSKI nr 4/1999.

 • "Sokolnicy na dworze królewskim". MYŚLISTWO PTASZE nr 4/1999.

 • "Szałas łowców mamutów". ŁOWIEC POLSKI nr 1/2000.

 • "Wizja św. Eustachego – tryptyk św. Trójcy na Wawelu". ŁOWIEC POLSKI nr 9/2000.

 • "Sokoły na Wawelu". ŁOWIEC POLSKI nr 11/2000.

 • "Psy i sokoły na sarkofagu Władysława Jagiełły". ŁOWIEC POLSKI nr 5/2001.

 • „Łowiectwo, czyli co myśliwym w duszy gra” - ekspozycja łowiecka na Zamku Królewskim w Niepołomicach. ŁOWIEC POLSKI nr 9/2001.

 • "Kolekcjonerstwo łowieckie – w kręgu kolekcjonerstwa". GAZETA ANTYKWARYCZNA – Rynek Sztuki Dawnej i współczesnej. Kraków, Wrzesień 2002 r.

 • "Krzyż z diademów książęcych na Wawelu". ŁOWIEC POLSKI nr 2/2002.

 • "Nasz Gość Bożena Kotońska wywiad z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody". ŁOWIEC POLSKI nr 3/2002.

 • "W krainie wilka wystawa fotografii Tadeusza Budzińskiego". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ, wiosna 2002 (nr 25).

 • "Niepołomice w historii i kulturze łowiectwa". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ wiosna 2002 (nr 25)

 • "Łowiectwo zza kulis". TRYBUNA LEŚNIKA nr 6/2002.

 • "Nasz Gość Wywiad z Markiem P. Krzemieniem". ŁOWIEC POLSKI nr 8/2002.

 • "Restytucja Sokoła Wędrownego w Krakowie". ŁOWIEC POLSKI nr 9/2002.

 • "Krakowskie sokolnictwo". PSY MYŚLIWSKIE nr 5/2002.

 • "Nasz gość – Tadeusz Godzicki". ŁOWIEC POLSKI nr 2/2003.

 • "Sceny łowieckie W. Puchalskiego w Niepołomicach". ŁOWIEC POLSKI nr 4/2003.

 • "Przyjaciele zwierzyny". TRYBUNA LEŚNIKA nr 3/2003.

 • "Tadeusz Sanicki – działacz łowiecki i kynologiczny". PSY MYŚLIWSKIE nr 3 czerwiec-lipiec 2003.

 • "Nasz Gość Henryk Mąka wywiad z Sokolniczym PZŁ". ŁOWIEC POLSKI nr7/2003.

 • "Kurs lektorów PZŁ". ZACHODNI PORADNIK ŁOWIECKI kwartalnik wojewódzkiego sejmiku łowieckiego w Poznaniu nr 2 (6) 2003 lipiec-wrzesień.

 • "Kapliczka królewska w Puszczy Niepołomickiej – w hołdzie historii i królewskim łowom". GAZETA NIEPOŁOMICKA nr 5 sierpień 2003.

 • "Kult św. Huberta Błogosławieństwo papieskie na krakowskich błoniach". ŁOWIEC POLSKI nr 11/ Warszawa 2003.

 • "Andrzej Łepkowski spojrzenie na twórczość". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ lato/jesień 2003 (nr 30-31).

 • "Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej - Pszczyna 2003. Piękno muzyki myśliwskiej płynące z pięciolinii". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ lato/jesień 2003 (nr 30-31).

 • "Dąb Batorego w Puszczy Niepołomickiej". PRZYRODA POLSKA nr 2 luty 2004 miesięcznik LOP str. 5 Warszawa 2004.

 • "Piękno i romantyka łowów". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ ZIMA 2003/2004 (nr 32).

 •  "I Regionalna Giełda Kolekcjonerstwa Łowieckiego Niepołomice 2003". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ ZIMA 2003/2004 (nr 32).

 • "Życiodajny las rozmowa z prof. Antonim Dziatkowiakiem". DZIENNIK POLSKI 8/09/2004.

 • "Żubr w Polsce". GAZETA NIEPOŁOMICKA nr 08/2004 Październik 2004.

 • "W dniu Św. Huberta". ŁOWIEC POLSKI nr 11/2004.

 • "Msza hubertowska na Wawelu". ŁOWIEC POLSKI nr 2/2005.

 • "O łowiectwie w Radochnie". TRYBUNA LEŚNIKA nr 7-8/2005.

 • "Kapliczka w Puszczy". TRYBUNA LEŚNIKA nr 12/2005.

 • "Święty Hubert - historia i legenda". ECHO PUSZCZY KURPIOWSKIEJ. Kwartalnik Łowiecko-Przyrodniczy nr 31 Jesień/Zima 2005.

 • "Puszcza Dulowska". TRYBUNA LEŚNIKA nr 1/2006.

 • "Obchody dnia św. Huberta - Warszawa 2005". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ nr 39-40 Jesień-zima 2005/2006 (wspólnie z Krzysztofem Mielnikiewiczem).

 • "Kultura doniosłym elementem życia myśliwych". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ nr 39-40 Jesień-zima 2005/2006.

 • "Medale Małopolskiego Sejmiku Łowieckiego". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ nr 39-40 Jesień-zima 2005/2006.

 • "Z historii medalu Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ nr 39-40 Jesień-zima 2005/2006.

 • "Czesław Miłosz - poeta przyrody". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ nr 41 Wiosna 2006.

 • "Gen. Józef de Stiller". KULTURA ŁOWIECKA PZŁ nr 41 Wiosna 2006.

 • "Ogień odwieczne zagrożenie dla przyrody". Trybuna Leśnika nr 7-8/2006. 
 

 

   
   
   
   
   
     

 

Copyright by Krzysztof Szpetkowski

Wszystkie prawa zastrzeżone

© 2006

                 e-mail